Bidrag

Stipendium för sjöfolk

Alla som går årskurs 2 och uppåt på en sjöfartsinriktad utbildning kan söka.

För att söka:

Fyll i en ansökningsblankett och bifoga Studieintyg från skolan.  Ansökan ska vara Sjömanskyrkan tillhanda senast 1 Oktober.

 

Stipendieansökan

OBS! Gäller alla från årskurs 2 och uppåt.

Ladda ner den här.

Läs boken om Sjömanskyrkan i din dator eller telefon

År 2017 fyllde Sjömanskyrkan i Stockholm 100 år. Under jubileumsåret gav vi ut en bok om de första hundra åren, med foton, intervjuer och historiska återblickar. Nu kan du läsa Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm – Sjömansinstitutet 100 år digitalt.

Ladda ner boken kostnadsfritt i PDF-format.
PDF-fil ca 20MB

Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm – Sjömansinstitutet 100 år

Copyright: Catharina Silberman och Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm – Sjömansinstitutet

ISBN: 978-91-639-5112-1