Om oss

Mission to Seamen – Så började det!

Det var under 1800-talet i England som ”Mission to Seamen” växte fram som ett svar på sjöfolkets då rotlösa och socialt utsatta situation.

I Stockholm startade en mer organiserad sjömansvård i slutet av 1:a världskriget, året var 1917.

”Vintern var ovanligt bister och blockaden från de stridande makternas sida skärptes, varför en allmän stagnation i sjöfarten inträdde. Sjömansvårdens arbetet måste därför under första månaderna inskränkas till nödhjälpsarbete. Att bispringa blottställda sjömän med mat och logi, kläder, skodon osv.”

Det var långt innan samhället skaffat sociala skyddsnät som kunde vara till hjälp för arbetslösa sjömän.

Om du vill läsa Sjömanskyrkan i Stockholms historia, kan du på kyrkan låna biskop Lars Carlssons bok ”75 år med Sjömansinstitutet”.

Idag…

Sjömanskyrkan i Stockholm har följt med utvecklingen i hamnverksamheten och finns idag på två platser, Stockholm och Nynäshamn.  Vår filial i Nynäshamn öppnade i augusti 2019 och samtidigt i Stockholm flyttade vår verksamhet in på Kaknäs Seafarer’s Center som nu drivs i samarbete mellan Sjömanskyrkan i Stockholm och Sjöfartsverket Sjömansservice.

Huvudman för Sjömanskyrkan i Stockholm är Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm- Sjömansinstitutet. I styrelsen ingår representanter för Svenska kyrkan, för andra sjöfartsorganisationer och sjöfolkets fackliga organisationer.

Foto: Holger.Ellgaard

Foto: Holger.Ellgaard

Våra Verksamheter

Fartygsbesök

En av Sjömanskyrkans huvuduppgifter är fartygsbesök.

Under perioden maj-oktober besöker vi även kryssningsfartygen som anlöper.

 

Vi besöker bl a dessa hamnar:

  • Värtahamnen
  • Frihamnen
  • Södertälje
  • Nynäshamn och Norvik
  • Bergs oljehamn

Värtahamnen

Stockholm

Frihamnen

Stockholm

Södertälje hamn

Södertälje

Nynäshamn

Nynäshamn

Bergs oljehamn

Nacka

Läsrumsverksamhet

I våra lokaler kan besökare njuta av en stunds gemenskap över en kopp kaffe eller läsk, läsa tidningar och böcker.

Spela biljard, använda våra datorer, nyttja free wi-fi och köpa souvenirer.

Gudstjänstliv

Sjömanskyrkan på Kaknäs och i Nynäshamn har ett litet kapell som du är välkommen att besöka.

Sjömanskyrkans församlingstillhörighet är Oscars församling. För mer info om gudstjänster besök www.oscarsforsamling.se

Diakoni

Mycket av Sjömanskyrkans diakonala arbete handlar om socialkurativ hjälp i form av samtal i vardagslivet bland annat om relationer, ensamhet, miss­bruk, ekonomiska svårigheter, myndighetskontakter etc.

Pensionärs- och föreningsverksamhet

Under årtionden har Sjömanskyrkans Vänner samlats till olika aktiviteter.

Aktiviteterna har varit många och varierande.

Nya medlemmar är alltid välkomna!